Mediafonds

Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek

PZH

De provincie ziet in de ondersteuning van de Zuid-Hollandse journalistiek een provinciaal belang. Journalisten informeren inwoners, controleren het bevoegd gezag, zorgen voor transparantie in het democratisch proces en dragen bij aan het maatschappelijke debat. En dat leidt weer tot meer betrokkenheid van inwoners. Net als overal in het land staan deze functies ook in Zuid-Holland onder druk en daarom ziet de provincie het als haar verantwoordelijkheid om (kwaliteits)journalistiek van lokale en regionale media financieel te ondersteunen.

Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek wil de provincie journalistieke producties helpen mogelijk maken die uitstijgen boven de reguliere verslaggeving. De regeling ondersteunt 2 categorieën:

  • gemeentelijke mediafondsen in Zuid-Holland
  • rechtstreekse ondersteuning van producties via het Zuid-Hollandse Mediafonds

Doel van de ondersteuning is dat inwoners van Zuid-Holland goed geïnformeerd blijven over hetgeen er in hun omgeving speelt.

Voor het jaar 2021 stelt de provincie €664.000 voor de totale regeling beschikbaar.

Het Zuid-Hollands Mediafonds maakt journalistieke producties en projecten in Zuid-Holland mogelijk. Het gaat om producties met impact die zonder subsidie niet of nauwelijks gemaakt worden omdat ze buiten de reguliere, dagelijkse journalistieke verslaggeving vallen.

Denk aan:

  • producties die alleen tot stand komen na uitgebreid (data)onderzoek
  • langdurige observaties in een wijk of dorp
  • producties met een heel vernieuwende aanpak die in aard en omvang inspirerend zijn voor vakgenoten.

Alle lokale en regionale mediaorganisaties en vrij gevestigde journalisten in Zuid-Holland kunnen aanvragen indienen. Co-producties tussen media en producties die betrekking hebben op kleinere gemeenten in Zuid-Holland worden extra gehonoreerd.

Voor het Zuid-Hollands Mediafonds is voor het eerste jaar 2021 €514.000 beschikbaar. De eerste aanvraagronde loopt van 1 januari 2021 tot en met 21 januari 2021.

Bekijk de subsidieregeling Journalistieke producties.

(bron: Provincie Zuid-Holland)